• Khô CÁ DỨA MỘT NẮNG

    • Cá dứa là loài cá nhiệt đới
    • Phân bố rộng ở châu Á và di trú ở sông Mê Kông ở vùng nước lợ để sinh sản
    • Khi cá lớn thì di chuyển về vùng cửa sông để sinh sống
    • Đây là loài cá nhiệt đới và là loài cá rộng muối, có thể sống trong môi trường nước ngọt và nước lợ, phân bố chủ yếu ở Indonesia, Malaysia, Việt Nam và một số nước khác

Main Menu